people empowering people

Danbury PEP Graduates

Danbury PEPOn Friday, April 11th, 17 Danbury parents graduated from our People Empowering People (PEP) parent leadership program.  At left are the graduates and their children who performed at the graduation held at Hatter’s Park.  Many of them also traveled to Hartford in March for Early Childhood Advocacy Day, where they spoke with State Representatives Bob Godfrey and David Arconti, and State Senator Mike McLachlan.  Many thanks to the facilitators, childcare providers and donors who made this possible, especially the Danbury Public School District Extended Learning Program, TJX Companies, and State of Connecticut Parent Trust.

2014 Albanian People Empowering People – Now Accepting Applications

PEP 2013(2)
A recent class of PEP graduates

Join Waterbury’s inaugural UConn Extension Albanian PEP (People Empowering People), a FREE, 10-week parent leadership and advocacy program.  The program builds on individual life experiences and strengths to encourage growth in communication and problem solving skills, parent/family relationships and community involvement.  Limited to 20 participants, it includes dinner, childcare and transportation assistance.

The class meets weekly, Tuesdays, March 25 through June 3, 2014, from 5:00-8:30 p.m. at Waterbury Hospital.  Please note that this course will be taught in the Albanian language.  For further information or to request application forms, please contact Angela Holmes, WH Youth Pipeline Coordinator, Waterbury Hospital at 203.573.7012 or email at  aholmes@wtbyhosp.org

 

Merrni pjesë në programin “Njerëzit Fuqizojnë Njerëzit”, PEP (People Empowering People), në gjuhën shqipe nga UConn Extension në Waterbury, një program 10 javësh PA PAGESE, mbi rolin drejtues dhe avokativ të prindërve. Programi është ngritur mbi pikat e forta dhe përvojat e jetës individuale, për të inkurajuar zhvillimin e komunikimit dhe aftësive për të zgjidhur problemet, mardhëniet prindër/familje dhe angazhimin në komunitet. Vendet janë të kufizuara vetëm për 20 pjesëmarrës dhe do sigurohet darkë, kujdesje për fëmijet si dhe transport për ata që kanë nevojë.

 

Klasat do të zhvillohen njëherë në javë, ditën e martë nga 25 mars, deri në 3 qershor 2014, ora 5:00pm deri 8:30pm në Waterbury Hospital. E theksojme, se ky kurs do të zhvillohet në gjuhën shqipe. Për informacion, ju lutem kontaktoni Angela Holmes, Waterbury Parent Leadership Coordinator, (203)573-7012 ose aholmes@wtbyhosp.org

Recent PEP Graduates

UConn Extension’s People Empowering People (PEP) Program held a facilitator training led by Robin Drago in December.  Participants came from Hartford, Danbury, New Haven, Coventry, New London and Mansfield and will offer UConn PEP for parents in those communities.  UConn PEP is a personal and family development training with a strong community focus. Our most recent graduates will facilitate the  UConn PEP program and work with parents to build upon their individual life experiences and strengths to encourage growth in communication and problem solving skills, parent/family relationships and community involvement. Congratulations!

PEP 2013(2) PEP 2013